2019-02-15 15:20Pressmeddelande

Vårens kulturprogram

Att göra väl – adlig filantropi då och nu inleds den 19 mars och följs av tre kulturkvällar under april och maj som fördjupar och utvecklar temat. Den 14 maj hålls en kulturstödsföreläsning av historikern Joakim Scherp som föreläser på temat för sin nyutkomna bok Ulrika Eleonora – makten och den nya adeln 1719–1720. Vårens utställning ansluter till detta ämne och visar ett urval av sköldebrev ur Riddarhusets samlingar. Ett antal av de ätter som adlades 1719–1720 av drottning Ulrika Eleonora står i fokus och i utställningen presenteras den historiska bakgrunden och de politiska drivkrafterna bakom det tidiga 1700-talets massnobiliseringar. Sköldebreven utgör viktiga dokument som kastar ljus över denna brytningstid i övergången från karolinskt envälde till frihetstid.


Den 13 maj håller mottagaren av Riddarhusets Axel Oxenstierna-pris till en välförtjänt svensk historiker sin prisföreläsning och utgivningen av det stora heraldiska bokverket Riddarhusets vapensköldar uppmärksammas genom en föreläsning den 18 juni av heraldikern Magnus Bäckmark.

Konsertprogrammet bjuder på sedvanlig variation med några av Riddarhusets återkommande samarbetsparter på musikområdet, som Absolute Strings och Karlbergs musikkår. Den 6 juni håller Stockholms studentsångare sin traditionsenliga nationaldagskonsert på Riddarhuset. Tre dagar i juni gästas Riddarhuset av den internationellt framstående ryska pianisten Irina Lankova som framför verk av Schubert och Rachmaninov.

Du hittar vårt kulturprogram här


Om Riddarhuset – ett historiskt arv

Riddarhusets verksamhet vilar på tre pelare: att föra adelns genealogier (släkthistoria), att förvalta 330 stiftelser och att vårda riddarhuspalatset som uppfördes av och för adeln 1641-1674. Förenklat kan man säga att Riddarhuset är en institution som samlar ättlingar till de som en gång i tiden adlats av monarken och sedan introducerats på Sveriges Riddarhus. Dessa personer finns upptagna i stamtavlorna som innehåller uppgifter om uppåt 330 000 personer – en personhistorisk kunskapskälla både för akademisk forskning och för släktforskning på hobbynivå. I dag fortlever 661 ätter med sammanlagt cirka 27 000 personer. Adelskapet ärvs i enlighet med de av monarken utfärdade sköldebreven på manslinjen. Varje ätt har en röst på adelsmötet som hålls vart tredje år och som granskar och fattar beslut om verksamheten. Adelsmötet utser även en riddarhusdirektion att leda arbetet. Riddarhuset har en daglig besökstimme då det på egen hand går att uppleva stora delar av palatsets interiör, exempelvis de 2 331 vapensköldarna i Riddarhussalen. Guidad visning kan bokas mot en kostnad, skolklasser guidas gratis efter överenskommelse. Den som är intresserad av släktforskning kan boka tid i Riddarhusets bibliotek. Riddarhuset genomför varje år en rad kulturevenemang. Dessa konserter, föreläsningar och utställningar är öppna för allmänheten.

Kontaktpersoner

Louise Ribbing
Kommunikationsansvarig/Redaktör
Louise Ribbing