2019-04-24 05:57Pressmeddelande

Stort historiepris för forskning om adeln

Axel Oxenstierna-priset, logotyp

Historikern Göran Norrby tilldelas 2019 års Axel Oxenstierna-pris om 100 000 kronor för sin mångåriga forskningsinsats och samlade bokproduktion som utifrån skilda teman belyser Ridderskapet och adeln mot bakgrund av Sveriges historiska utveckling.

Axel Oxenstierna-priset instiftades 2004 och tilldelas en välförtjänt svensk historiker som i sin forskning ska ha tillfört ny kunskap i ämnen med anknytning till Ridderskapet och adelns historia.
— Med Axel Oxenstierna-priset vill vi uppmärksamma och uppmuntra forskning om adeln, vilket är ett led i Riddarhusets uppdrag att vårda ett historiskt arv, säger Rebecka Millhagen Adelswärd, ansvarig för kultur och vetenskap i riddarhusdirektionen.

Axel Oxenstierna-priset har tidigare delats ut till heraldikern och militärhistorikern Jan von Konow (2005) och historikern Gunnar Wetterberg (2009).

Axel Oxenstierna-priset delas ut i Riddarhuset måndagen den 13 maj 2019 kl. 18.00. I anslutning till prisutdelningen håller Göran Norrby en föreläsning. Mer information: riddarhuset.se.

Göran Norrby (f. 1943) är fil. dr i historia, civilekonom och författare. År 2005 disputerade han i historia vid Uppsala universitet med doktorsavhandlingen Adel i förvandling. Adliga strategier och identiteter i 1800-talets borgliga samhälle.

Ur prisnämndens motivering
I böcker och forskningsstudier som Adel i förvandling. Adliga strategier och identiteter i 1800-talets borgliga samhälle (2005), Ordnade eliter. Organiseringen av Nordens statsbärande skikt 1660-1920 (2012), Huset von Fersens uppgång och fall 1561-1879 (2016) och Maktens rivaler. Drottning Lovisa Ulrika, Gustav III, Axel von Fersen och Carl Fredric Pechlin 1755-1792 (2018) har Göran Norrby med konsekvens och analytisk skärpa fördjupat kunskapen om den svenska adelns historiska roll – såväl enskilda personer som hela släkter och ståndsgrupperingar – från stormaktstiden och fram till ståndssamhällets gradvisa avveckling under 1800-talet.

För mer information, vänligen kontakta
Göran Norrby, 070-869 43 87
Rebecka Millhagen Adelswärd, 070-753 29 99Om Riddarhuset – ett historiskt arv

Riddarhusets kärnverksamhet är att föra adelns genealogier, förvalta över 300 stiftelser och att vårda riddarhuspalatset som uppfördes av och för adeln 1641-1674. Riddarhuset har en daglig besökstimme då det på egen hand går att uppleva stora delar av palatsets interiör, exempelvis de 2 331 vapensköldarna i Riddarhussalen. Den som är intresserad av släktforskning kan boka tid i Riddarhusets bibliotek. Riddarhuset genomför varje år en rad kulturevenemang. Dessa konserter, föreläsningar och utställningar är öppna för allmänheten.

Kontaktpersoner

Louise Ribbing
Kommunikationsansvarig/Redaktör
Louise Ribbing