2019-06-12 06:00Pressmeddelande

Riddarhusets vapensköldar - en heraldisk resa genom historien

För första gången presenteras Riddarhusets vapensköldar i bokform!

Sköldarna berättar åtskilligt om Sveriges politiska och kulturella historia.För första gången presenteras Riddarhusets vapensköldar i bokform! Sköldarna berättar åtskilligt om Sveriges politiska och kulturella historia.

Ett fem år långt och påkostat projekt har resulterat i ett närmare tio kilo tungt, vackert och lärorikt bokverk i tre band. Riddarhusets vapensköldar inbjuder läsaren till en heraldisk resa genom svensk och europeisk historia under trehundra år.

Adelskap utdelades förr av monarken. Väl invald på Riddarhuset ålåg det familjen att själv inkomma med sin vapensköld till Riddarhussalen, något som har skett alltsedan 1633. Från 1974 kan monarken inte längre adla och inga nya sköldar tillkommer.

I Riddarhussalen hänger 2 331 bemålade kopparplåtar, som kan sägas vara ättens skyltfönster ut mot omvärlden. De berättar om Sveriges historiska arv. Sköldarna rymmer öden och förhoppningar hos människor från olika länder och samhällsskikt som haft det gemensamt att de adlats. Krigare, valloner, skräddare och bönder står sida vid sida med konstnärer, vetenskapsmän och upptäcktsresanden.

Sköldarnas fält vimlar av djur och mytologiska väsen, krigiska och rättsliga attribut, byggnader och ibland svåråtkomlig symbolik. Heraldikens möjligheter att i ett litet format beskriva det storslagna, det väsentliga, det dråpliga och det vackra ger samlingen en konsthistorisk dimension. Samlingen är av stor betydelse för den heraldiska, genealogiska och historiska forskningen i Sverige och i de områden som tidigare varit svenska besittningar.

Riddarhusets vapensköldar har tidigare varit odokumenterade samtidigt som kunskapen om de enskilda vapensköldarna och deras innehåll har varit bristfällig. Forskare och allmänintresserade, både i Sverige och utomlands, har inte heller kunnat ta del av samlingen, annat än vid besök i Riddarhussalen.

Riddarhuset har därför låtit den prisbelönte fotografen Gabriel Hildebrand fotografera samtliga vapenplåtar. Genealogen och heraldikern Magnus Bäckmark har författat texter om var och en av sköldarna, en inom heraldiken aldrig tidigare skådad prestation. Vapnen presenteras efter sin ålder, vilket klargör den historiska och konstnärliga utvecklingen från 1633–1974. Ett tjugotal tematiskt fördjupande och intresseväckande artiklar sätter in vapenbilderna i ett historiskt sammanhang och förklarar olika aspekter av heraldik och av samlingen.

Bokverket i siffror: Antal sidor: 1 856.   Antal bilder: 2 824.  Vikt: 9,8 kg med kassett, utan 9 kg.

Läsprov för recensenter och kontakt: Louise Ribbing
louise.ribbing@riddarhuset.se, telefon: 08-723 39 92/070-544 14 10.

 


Om Riddarhuset – ett historiskt arv

Riddarhusets verksamhet vilar på tre pelare: att föra adelns genealogier (släkthistoria), att förvalta 330 stiftelser och att vårda riddarhuspalatset som uppfördes av och för adeln 1641-1674. Förenklat kan man säga att Riddarhuset är en institution som samlar ättlingar till de som en gång i tiden adlats av monarken och sedan introducerats på Sveriges Riddarhus. Dessa personer finns upptagna i stamtavlorna som innehåller uppgifter om uppåt 330 000 personer – en personhistorisk kunskapskälla både för akademisk forskning och för släktforskning. I dag fortlever 661 ätter med sammanlagt cirka 27 000 personer. Riddarhuset har en daglig besökstimme då det på egen hand går att uppleva stora delar av palatsets interiör, exempelvis de 2 331 vapensköldarna i Riddarhussalen. Guidad visning kan bokas mot en kostnad, skolklasser guidas gratis efter överenskommelse. Den som är intresserad av släktforskning kan boka tid i Riddarhusets bibliotek. Riddarhuset genomför varje år en rad kulturevenemang. Dessa konserter, föreläsningar och utställningar är öppna för allmänheten.

Kontaktpersoner

Louise Ribbing
Kommunikationsansvarig/Redaktör
Louise Ribbing