2019-02-15 15:17Pressmeddelande

Adelskalendern 2019

2019 års upplaga av Sveriges Ridderskap och Adels kalender är den 108:e i ordningen sedan denförsta matrikeln över den svenska adeln började ges ut år 1854. Över 3 000 ätter har introducerats på Riddarhuset under århundradena. Adelskalendern 2019 redovisar de 661 ätter som fortlever. De fördelar sig på 46 grevliga, 131 friherrliga samt 484 adliga ätter och presenteras med vapen, historisk inledning och personbestånd. Riddarhuset ger ut Adelskalendern vart tredje år. 2019 års kalender finns nu till försäljning i Riddarhusets butik och webbutik: riddarhuset.se/butik


Om Riddarhuset – ett historiskt arv

Riddarhusets verksamhet vilar på tre pelare: att föra adelns genealogier (släkthistoria), att förvalta 330 stiftelser och att vårda riddarhuspalatset som uppfördes av och för adeln 1641-1674. Förenklat kan man säga att Riddarhuset är en institution som samlar ättlingar till de som en gång i tiden adlats av monarken och sedan introducerats på Sveriges Riddarhus. Dessa personer finns upptagna i stamtavlorna som innehåller uppgifter om uppåt 330 000 personer – en personhistorisk kunskapskälla både för akademisk forskning och för släktforskning på hobbynivå. I dag fortlever 661 ätter med sammanlagt cirka 27 000 personer. Adelskapet ärvs i enlighet med de av monarken utfärdade sköldebreven på manslinjen. Varje ätt har en röst på adelsmötet som hålls vart tredje år och som granskar och fattar beslut om verksamheten. Adelsmötet utser även en riddarhusdirektion att leda arbetet. Riddarhuset har en daglig besökstimme då det på egen hand går att uppleva stora delar av palatsets interiör, exempelvis de 2 331 vapensköldarna i Riddarhussalen. Guidad visning kan bokas mot en kostnad, skolklasser guidas gratis efter överenskommelse. Den som är intresserad av släktforskning kan boka tid i Riddarhusets bibliotek. Riddarhuset genomför varje år en rad kulturevenemang. Dessa konserter, föreläsningar och utställningar är öppna för allmänheten.

Kontaktpersoner

Louise Ribbing
Kommunikationsansvarig/Redaktör
Louise Ribbing